Blog

Acil durum duşları nerede kullanılır?

Acil durum duşları nerede kullanılır?

Fabrika, laboratuar, kimya hane gibi yüksek kimyasal risk altındaki çalışma alanları ya da yüksek

miktarda toz etkisi altında bulunan iş yerlerinde kullanılması zorunludur.

  • Göz yıkama istasyonu nedir?

Fabrika, laboratuar, hastane ve benzeri ortamlarda yapılan faaliyet sırasında göz sağlığına zarar

veren her tür malzeme parçası, asit, alkali, kostik gibi maddelerin gözle teması ile oluşan

tahriş, yanma ve yaralanmalarda veya tahta parçaları, metal çapakları, toz, kir gibi göze kaçan

cisimlerden, gözün temizlenmesi için kullanılan su ile ilk müdahaleyi sağlayan yardım güvenlik

malzemesidir. Şebeke suyu ile çalışır, hızlı ve bol su ile yıkama yaparak olası ağır hasarların

önlenmesinde yardımcı olur.

  • Acil durum duşu nedir?

Fabrika, laboratuar, hastane ve benzeri ortamlarda yapılan faaliyet sırasında beden sağlığına

zarar veren her tür asit, alkali, kostik gibi maddelerin vücut ile teması sırasında oluşan tahriş,

yanma ve yaralanmalarda vücudun temizlenmesi için kullanılan ilk yardım güvenlik malzemesidir.

Şebeke suyu ile çalışır, hızlı ve bol su ile yıkama yaparak olası ağır hasarların önlenmesinde

yardımcı olur.

  • Acil durum duşları veya göz yıkama istasyonları neden önemlidir?

Tehlikeli bir madde, özellikle de bir aşındırıcı maddeye maruz kaldıktan sonraki ilk 10–15 saniye,

kritik öneme sahiptir. Hatta birkaç saniye içinde müdahale edilmez ise ciddi yaralanmalara

neden olabilir.

Acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları, en yakın noktada işçilerin bu tehlikeli maddelerden

temizlenmelerine imkân sağlar.

Kimyasal madde kazaları çok iyi mühendislik kontrolleri yapılan mekânlar da bile gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak, kişisel koruyucu donanım (gözlük vb. ) kullanımı esastır fakat acil durum

duşları ve göz yıkama istasyonları da kimyasallar ile oluşacak iş kazalarında etkileri en aza

indirmek için gereklidir.

  • Ne kadar süre ile temas alanı temizlenmelidir?

Acil duşlar ve göz yıkama istasyonlarının etkili olabilmesi için etkilenen vücut parçasının en az

15 dakika boyunca düşük basınç altında temiz su kullanılarak hemen ve iyice yıkanması gerekir.

Su kirletici değil yıkayıcıdır bu sebeple bol suya ihtiyaç vardır.

Kimyasalın cinsine göre bu süre 5 dakikadan 60 dakikaya kadar değişmektedir. Örneğin orta

şiddetli tahriş için en az 20 dakika, aşındırıcı ve delici kimyasallarda ise en az 60 dakika durulama

yapılmalıdır.

Tüm durumlarda, tahriş devam ederse temizleme işlemi tekrarlanmalıdır. İlk yardım verildikten

sonra en kısa sürede tıbbi yardım almak önemlidir. Gözlerin ve vücudun kimyasal kirlenmelerini

tedavini konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.

  • Benim ne tip donanım kullanmam gerekir?

Ayrıca ıslatma veya yağmurlama duşu olarak bilinen acil duşlar, kullanıcının kafasını ve

vücudunu temizlemek için tasarlanmıştır. Bunlardaki su akışının yüksek oranı ve basıncı, bazı

durumlarda gözlere zarar verebileceğinden kullanıcının gözlerini temizlemek için

kullanılmamalıdır. Göz yıkama duşları ise sadece göz ve yüz alanını temizlemek için

tasarlanmıştır.

Bazı işlerde veya çalışma alanlarında, bir tehlikenin etkisi işçinin yüzü ve gözleri ile sınırlı

olabilir. Bu tip mekânlarda, bir göz yıkama istasyonu işçinin korunması için uygun cihaz olabilir.

Diğer durumlarda işçinin tüm vücudu tehlikeli kimyasal maddelerle temas riski altında olabilir.

Bu alanlarda, acil bir duşu daha uygun olabilir.

  • Acil durum ekipmanı nerede yer almalıdır?

Etkili olması için acil durum ve göz yıkama duşları en fazla işçinin 10 saniye içinde ulaşabileceği

16 ila 17 metre arasında bir yerde bulunmalıdır. Maruz kalınacak kimyasala göre bu yakınlık değişebilir.

  • Su sıcaklığı ne olmalıdır?

2009 ANSI standardına göre suyun “ ılık “ olması önerilir ve ılık su 16-38 ° C arasında tanımlanır.

38 ° C’den daha yüksek sıcaklıklardaki su gözlere zarar verebilir, deri ve gözdeki kimyasal

etkileşimi artırabilir. Soğuk su ile uzun yıkama ise hipotermiye neden olabilir.

Herhangi bir kimyasal sıçramada 15 dakika en az durulama gerekir fakat durulama zamanı 60

dakikaya kadar çıkabilir. Kullanılan suyun sıcaklığı bu süreyi tolere edilebilir olmalıdır.

Sorry, the comment form is closed at this time.