Blog

Acil Duş ve Göz Yıkama İstasyonu Koşulları

Acil Duş ve Göz Yıkama İstasyonu Koşulları

Sayfa: 1
OSHA / ANSI Göz Yıkama İstasyonu Gereksinimleri
İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA), belirli çalışma koşullarında göz güvenliği sağlamak için tasarlanmış acil duş ve göz yıkama istasyonu ekipmanı için geçerli olan genel ve spesifik iki farklı düzenleme türüne sahiptir. İlki acil duşlar ve göz yıkama istasyonları için genel bir gerekliliktir. İkincisi belirli endüstrilere özgüdür.
OSHA’nın genel yönetmeliği, bir ilk yardım şekli olarak bir acil duş veya göz yıkama istasyonu ekipmanı kurulmasını gerektiren tüm tesisler için geçerlidir. [29 CFR 1910.151 (c)]. Şu hususları belirtmektedir:
“Herhangi bir kişinin gözleri veya vücudu, zararlı korozif maddelere maruz kalabileceği yerlerde, acilen acil kullanım için çalışma alanında göz ve vücudun çabuk ısınması veya yıkanması için uygun tesisler sağlanmalıdır”.
Bu alandaki ikinci OSHA yönetmeliği, her tesiste acil göz yıkama ekipmanı içermesi gereken bazı endüstrileri belirtir. Bu endüstriler arasında: Açık Yüzey Tankı, Susuz Amonyanın Depolanması ve Kullanımı, Elektrikli Kamyon, Selüloz, Kağıt ve Karton Üretimi, Telekomünikasyon ve Tehlikeli Materyalleri Kullanan Faaliyetler bulunmaktadır.
Her iki OSHA yönetmelikinde acil göz yıkama ve duş aletlerinin nerede ve ne zaman bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, minimum çalışma gereksinimlerini veya kurulum kurulum gereksinimlerini belirtmezler.
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), bunu yapmak için ANSI standardı Z358.1-1990’u geliştirdi. Bir OSHA yönetmeliğinin bütün gücüne sahip olmamasına rağmen, ANSI standardı çalışanlar tehlikeli maddelere maruz kaldıkları durumları kapsar. ANSI’nin “tehlikeli madde” tanımlaması kostiklerin yanı sıra, insan sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek ilave maddeler ve bileşikler de içerir.
Not: Standart 2004 ve 2009’da revize edilmiştir. 2009’da bu belgeyi etkileyen değişiklikler * ile belirtilmiştir. 2009 standardı Uluslararası Güvenlik Ekipmanları Birliği (ISEA) tarafından hazırlanmış ve ANSI tarafından onaylanmıştır. Şu anda ANSI / ISEA Z358.1-2009 olarak biliniyor.
Bu “Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları” standardı, kullanıcıya OSHA gereksinimlerini karşılamak için acil ekipmanı seçip kurmalarına yardımcı olur. Aşağıdaki göz yıkama istasyonu gereksinimleri doğrudan ANSI / ISEA Z358.1-2009 standardından alınmıştır.

Sorry, the comment form is closed at this time.