Blog

Acil Göz ve Vücut Duşu İstasyonu Nedir?

Göz Duşu Nedir?
Çalışma alanında acil emniyet göz ve vücut duşunun yerleşimi çok önemlidir. Göz ve vücut duşunun zararlı kimyasallar veya benzeri risk etmenlerini içeren çalışma alanından en fazla 10 saniye içerisinde erişilebilecek mesafeye yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca göz duşuna erişimde yolun açık ve engellerden arındırılmış olması büyük önem taşır. Göz ve vücut duşunun bulunduğu bölgenin temiz olması ve su çıkışlarının üzerinde koruyucu kapaklar bulunması gerekir. Bu kapaklar acil durumlarda kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, göz duşu çevresinde elektrikli cihazlar bulundurulmama gerekliliğidir.

Acil emniyet göz, boy ve vücut duşları amaçları dışında kullanılmamalıdır. Zararlı kimyasallara maruz kalınması durumunda göz duşu vakit geçirmeden kullanılmalıdır. Burada özellikle korozif etkisi bulunan kimyasallara maruziyette ilk birkaç saniye içinde müdahale çok önemli olup, yıkama işlemi en az 15 dakika boyunca devam ettirilmelidir. Su ile zararlı maddelerden arındırma işleminde, gözler açık tutularak bütün yönlerde çevrilmeli ve zararlı maddelerin tems ettiği bütün bölgeler temizlenmelidir. Yaralanma durumlarında müdahale edilen kişinin gözlerinin açık tutulması için bir başka kişinin yardımına ihtiyaç duyulabilir.

Acil Emniyet Vücut ve Göz Duşu İstasyonu Nedir?:

Çalışma esnasında göz sağlığına zarar veren asit, alkali, kostik gibi zararlı kimyasalların gözle teması ile oluşan yaralamalarda veya tahta, metal çapakları, toz, kir gibi göze kaçan yabancı maddelerden gözün temizlenmesi için kullanılan koruyucu güvenlik malzemesine “göz duşu istasyonu” denir.

Acil durumlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş göz duşları 2 su çıkışı ve basarak su çıkışını sağlayan kumanda sistemine sahip olmalıdır. Bu kumanda sistemi eller kullanılmadan göz duşunu kullanmaya imkan tanıyacak şekilde pedal yada kol şeklinde tasarlanırlar. Göz duşları şebekeye veya bir depoya bağlı su ile çalışan sistemler olabildikleri gibi farklı tipte içinde temiz su veya kimyasal içeren portatif modeller de olabilir.

Set üstüne monte boyalı acil emniyet göz duşu istasyonu

Set üstüne monte boyalı acil emniyet göz duşu istasyonu. El kumandalıdır.

Sorry, the comment form is closed at this time.