duşu Tag

0

İş Güvenliği Yönetmeliği- Göz Duşu

RİSKLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:8/a) GÖZ DUŞU YÖNETMELİK İşveren kaza halinde ve acil durumlarda,…